Aankondiging datawijzigingen BRK Levering 1.0

13 juni 2018

In oktober 2018 voert het Kadaster een aantal datawijzigingen door in BRK Levering 1.0.

Het productmodel en de schema’s wijzigen niet.

Test via proefbestanden

Het Kadaster heeft softwareleveranciers en verschillende stakeholders gevraagd om de datawijzigingen te testen via proefbestanden. Daarmee moet worden voorkomen dat deze wijzigingen de online dienstverlening in de weg staan.

Stand van zaken rond de datawijzigingen

De genoemde wijzigingen vallen binnen een vernieuwing van de gehele Basisregistratie Kadaster (BRK). Bij softwareleveranciers is navraag te doen naar de stand van zaken rond de datawijzigingen. Wie u nu al meer wil weten over de inhoud van de datawijzigingen kan het document Datawijzigingen BRK Levering lezen.

Snellere verwerking door kleinere bestanden

Binnenkort ontvangen klanten kleinere mutatiebestanden binnen BRK Levering van het Kadaster. Dit zorgt voor een snellere verwerking en minder benodigde opslagruimte bij zowel de klant als het Kadaster. De verkleining kan oplopen tot 75 procent van de originele grootte. Deze verkleining is mogelijk doordat het Kadaster in de mutatiebestanden alleen de delen uit de akten die ten grondslag liggen aan tenaamstelling, aantekeningen of appartementsrechtsplitsingen levert. Dit zijn de ‘gerefereerde stukdelen’. De niet-gerefereerde stukdelen worden niet langer meegestuurd. Dit zijn stukdelen die onderdeel uitmaken van de akten van de gerefereerde stukdelen maar in dit mutatiebericht niet betrokken zijn bij tenaamstellingen, aantekeningen en appartementsrechtsplitsingen Voordat deze wijziging ingaat, informeer het Kadaster de afnemers. Met de softwareleveranciers is reeds afstemming bereikt. Verwachten wordt dat de wijziging daarom geen problemen zal opleveren.

Uitbreiding mutaties

Momenteel ontvangen klanten van het Kadaster een mutatie van BRK Levering bij een wijziging in de Basisregistratie Kadaster (BRK) of wanneer het Kadaster gegevens koppelt met andere basisregistraties. Om de dienstverlening beter af te stemmen op de behoefte van gebruikers, wordt het volgende aangepast:

Natuurlijke Personen (NP)
a. Voor natuurlijke personen die geen koppeling met de Basisregistratie Personen (BRP) hebben gaat het Kadaster alle mutaties leveren van de persoonsinformatie, ook wanneer er geen wijziging in de BRK aan ten grondslag ligt. Deze informatie kunnen klanten alleen van het Kadaster ontvangen; het is belangrijk voor de juiste belastingoplegging en andere processen waarvoor BRK Levering wordt gebruikt.

b. Van natuurlijke personen die wel een koppeling met de BRP hebben, levert het Kadaster bij iedere mutatie van het object de meest actuele informatie. Wijzigingen in de persoonsinformatie zelf, zoals een verhuizing of overlijden levert het Kadaster niet. Voor gekoppelde personen moet deze informatie uit de BRP worden gehaald.

Niet-Natuurlijke Personen (NNP)
a. Als in de BRK de naam, zetel of rechtsvorm door een ingeschreven akte wordt aangepast ontvangen klanten hier een mutatiebericht van.
b. Voor NNP’s die geen koppeling met het Handelsregister hebben, stuurt het KAdaster ook wijzigingen in het bedrijfsadres.

c. Voor NNP’s die wel een koppeling met het Handelsregister hebben, moet de meest actuele situatie worden opgehaald bij het Handelsregister.

Verduidelijking actualiteit persoonsgegevens

BRK Levering biedt mutaties in de Basisregistratie Kadaster. Bij aanvang van het abonnement, maar ook bij elke mutatie, ontvangt de klant bij alle personen de id’s waarmee de bijbehorende gegevens bij de bron op zijn te halen op het moment dat ze nodig zijn. Voor natuurlijke personen is die bron de BRP (Basisregistratie Personen), voor niet natuurlijke personen de NHR (Nieuw Handelsregister). Wijzigingen, zoals een overlijden of een verhuizing van een gerechtigde, ontvangt de klant, als er niets in de authentieke BRK-gegevens wijzigt, niet met BRK Levering. Klanten beschikt met de gegevens uit BRK Levering dus niet over actuele persoonsgegevens, maar wel over de koppelingen. Wijzigingen in de gegevens van personen die niet gekoppeld zijn met de BRP of NHR ontvangt u wel in uw mutaties. De VNG heeft bij het Kadaster een verzoek ingediend om losse mutaties uit de BRP (dus zonder dat daaraan een mutatie in de BRK aan ten grondslag ligt) uit te leveren als mutatieberichten BRK Levering. Het Kadaster houdt zicht aan de wettelijke taken en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en heeft voor het leveren van gegevens uit de BRP in deze vorm geen wettelijke grondslag. Bovenal is het Kadaster, zoals aangegeven, niet de bron van deze gegevens.

Autorisatie

Het Kadaster beseft dat hiermee geen oplossing wordt geboden voor de problematiek die sommige afnemers ervaren omtrent de actualiteit van persoonsgegevens in eigen gegevensmagazijnen of applicaties. Voor die afnemers, of voor iedereen die geen autorisatie voor de BRP heeft, geen autorisatie mag hebben of geen autorisatie wil hebben, geldt dat actuele gegevens altijd geraadpleegd kunnen worden via een inzage in de Basisregistratie Kadaster. Dat kan via de diensten Kadaster-on-line of KIK-inzage (de webservice op Kadaster-on-line). De koppeling met de Basisregistratie Personen wordt aangetoond via de melding ‘Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen’. Behoren gebruikers tot een overheidsorganisatie, dan kunnen zij hiervan gebruik maken binnen de budgetfinanciering, dus zonder extra kosten.
Beeld (c) Kadaster

Comments are closed.