Recent Posts by GIS-Magazine

GeoWeb Gebruikersdag en pre-conference workshop

Op 5 juni 2018 vindt de GeoWeb Gebruikersdag plaats, op 4 juni is er een pre-conference workshop. 

Middels inspirerende presentaties van onder meer Boskalis Nederland, waterschap De Dommel, Krinkels en Wetterskip Fryslân worden belangstellenden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en ervaringen rondom GeoWeb. 

Lees meer

WebGIS Publisher ingezet voor BodemRisicoKaart en RI&E Inspectietool

In de voorbereiding van graafwerk is veel informatie nodig; vaak uit verschillende bronnen. De Bodemrisicokaart van Stantec, op basis van Nieuwland’s WebGIS Publisher, geeft landsdekkend een inschatting van het risico op bodemverontreiniging en explosieven (NGE) en toont de archeologische beperkingen. 

Bij kortcyclische onderhouds-, installatie-...

Lees meer

Digitalisatie historisch materiaal gemeenten en provincies

Dotka Data heeft de afgelopen maanden voor verschillende gemeentes en provincies projecten uitgevoerd.

Door oude kaart- en luchtfotoarchieven te digitaliseren en te verwerken tot bijvoorbeeld luchtfotomozaïeken die direct in GIS te gebruiken zijn, blijven historische gegevens bewaard en inzetbaar. Bronbestanden worden hoogwaardig gescand om vervolgens door...
Lees meer

Raamovereenkomst STEDIN & TerraCarta

STEDIN heeft een raamovereenkomst gesloten met TerraCarta voor het opsporen van gestuurde boringen. Vanuit haar rol als Netbeheerder heeft STEDIN proactieve houding in het voorkomen van graafschade.

Deze proactieve houding uit zich in het ondersteunen in de graafketen als er vragen zijn over de assets van STEDIN...
Lees meer
Pagina 1 van 37612345»102030»Laatste

Recent Comments by GIS-Magazine

No comments by GIS-Magazine yet.