Recent Posts by GIS-Magazine

Drie belastingsamenwerkingen kiezen voor KNOOP

Drie regionale belastingkantoren hebben zich bij KNOOP aangesloten: Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU), Regionale Belasting Groep (RBG) en Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW).

Met KNOOP wordt één verbinding naar het knooppunt gelegd om gegevens uit meerdere basisregistraties te ontsluiten. Relevante gegevens zijn hiermee veel sneller beschikbaar voor de medewerkers. Bovendien kunnen tegenstrijdigheden in de...
Lees meer

Tevredenheidsonderzoek Nationaal GeoRegister

Het team van Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) nodigt betrokkenen uit voor een gebruikersonderzoek over het Nationale Georegister.

Het Nationaal Georegister is gepositioneerd als ‘dé vindplaats van geo-informatie in Nederland’. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (als eigenaar van het NGR) is benieuwd naar hoe het gebruik van het NGR wordt ervaren en voor...
Lees meer

Wateroverlast en droogte: de relatie

Wat is de relatie tussen die bodem en de wateroverlast en droogte waar we nu weer zo veel mee te maken hebben?

Wageningen Environmental Research legt het uit in een filmpje. Het laat zien hoe gidsstad Ede met de problematiek omgaat. Basisregistratie Ondergrond Veel bodemkundige informatie is opgeslagen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Deze wordt niet alleen gebruikt...
Lees meer

Inspiratie event ESA en 5Groningen

Benieuwd wat 5G en satelliet-informatie kunnen betekenen voor uw bedrijf? Of is er interesse om deel te nemen in een pilot binnen 5Groningen? Stap dan 21 november met 5Groningen in de bus naar Noordwijk voor het Inspiratie event georganiseerd door ESA en 5Groningen.

Samenwerking ESA en 5Groningen In juni kondigden ESA en 5Groningen aan dat ze gaan...
Lees meer

Recent Comments by GIS-Magazine

No comments by GIS-Magazine yet.