Recent Posts by GIS-Magazine

Nieuwe afspraken over inwinnen van geodata

Rijkswaterstaat heeft nieuwe afspraken gemaakt voor het inwinnen van geodata. Op 5 maart 2018 ondertekenden Rijkswaterstaat, Arcadis, Advin, Antea en Kragten-SWECO de nieuwe raamovereenkomst Geo-Informatie.

De overeenkomst zorgt ervoor dat Rijkswaterstaat een breed pakket aan geografische data kan inkopen. Dit is cruciaal voor de aanleg, het beheer en onderhoud van het areaal. Bij het...
Lees meer

AND levert MapFusion aan overheid voor zelfrijdende auto

Kaartenmaker AND maakte onlangs een samenwerking met Talking Maps bekend.

Het betreft een pilot met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant en V-Tron. AND zorgt ervoor dat gegevens, verzameld door slimme camera's in auto's van weginspecteurs, geautomatiseerd kaart- en locatiegegevens verbeteren, updaten en verrijken via MapFusion.

Verbeteren, updaten en verrijken

Deze samenwerking start met een...
Lees meer

Windenergie op zee

De Rijksoverheid wijst gebieden aan waar windparken op zee worden gebouwd.

De Rijksoverheid wil dat in 2020 14 procent van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt. En in 2023 is dat 16%. Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie om deze doelen te halen. Het windmolenpark op zee dat Vattenfall Group gaat...
Lees meer

Nedgraphics webinar over wet WIBON

Het is al geruime tijd in voorbereiding, maar het gaat nu snel concreet worden: de WIBON en KLIC WIN komen eraan.

Voor alle netbeheerders betekent dit dat er nieuwe wetgeving komt met betrekking tot ‘veilig graven’ en dat er een volledig andere werkwijze moet worden gehanteerd.

Wetgevingsproces is bijna afgerond

Na acceptatie van de wijzigingsvoorstellen wordt de wet...
Lees meer

Recent Comments by GIS-Magazine

No comments by GIS-Magazine yet.