Recent Posts by GIS-Magazine

Purple Nectar 2017

Grote oefening van Defensie

Elk jaar organiseert de afdeling Kennis, Innovatie, Experimenten en Simulatie (KIXS) van de Defensie Materieel Organisatie een grote oefening, Purple Nectar. Tijdens Purple Nectar tonen defensieonderdelen, industrie en onderzoeksinstituten IT-innovaties en experimenten, delen ze oplossingen en doen ze inspirerende ideeën op. Het thema voor 2017 was...

Lees meer

Project Waterdunen volledig in beeld!

In opdracht van Provincie Zeeland heeft Geo Infra haar Geo-Airflight ingezet om op 9 mei 2017 een actuele luchtfoto en 3D terrein model te realiseren van projectlocatie "Waterdunen” nabij Breskens. Dit ten behoeve van de detaillering van vervolg werkzaamheden en het vastleggen van de gerealiseerde inrichting (ruim 90% totale oppervlakte).

Een uniek natuur- en recreatiegebied in...
Lees meer

Nederland ontvangt Europese bijdrage voor infrastructuur

Nederland ontvangt 82,8 miljoen euro subsidie uit Brussel voor infrastructuurprojecten. Zo wordt er 32 miljoen uitgetrokken voor de inbouw van spoorbeveiligingssysteem ERTMS in Nederlandse goederenlocomotieven die op de verbinding Rotterdam - Genua rijden. Met het toekennen van 11 miljoen euro voor modernisering van het Twentekanaal en de binnenhavens van Hengelo en Almelo, komt er...
Lees meer

Meer halen uit basisregistraties

Gemeenten beheren een schat aan informatie in hun basisregistraties. Daar kunnen ze meer mee doen, bijvoorbeeld fraude opsporen en ondermijnende criminaliteit zoals drugshandel tegengaan. De gemeente Breda ontwikkelde daarvoor het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK). Andere gemeenten haken aan.

Data slim gebruiken Esther Voeten, informatiemanager bij de gemeente Breda, vertelt in een artikel op iBestuur over het Veiligheidsinformatieknooppunt, afgekort tot...
Lees meer

Recent Comments by GIS-Magazine

No comments by GIS-Magazine yet.