Recent Posts by GIS-Magazine

Esri GIS Tech over Web GIS-transitie en meer

De jaarlijkse Esri GIS Tech, het technische evenement van GIS-leverancier Esri Nederland, gaat dit jaar in op de zogenoemde Web GIS-transitie. 

Tijdens het evenement, dat plaatsvindt op dinsdag 10 april 2018, worden 1000 deelnemers verwacht. Een visieverhaal van CTO Jeroen van Winden zal worden gevolgd door een veelzijdig ochtendprogramma over de...
Lees meer

Zeven BRO Roadshows

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) komt eraan. De wet BRO is op 1 januari 2018 in werking getreden en er is een werkende geautomatiseerde keten die de gegevens over de ondergrond kan registreren.

Omdat het Ministerie van BZK, DataLand en TNO het belangrijk vinden om breed bekendheid te geven aan de BRO, organiseert het programmabureau...

Lees meer

Certificering Nieuwland Opleidingen

De opleidingsorganisatie van Nieuwland Geo-informatie is per 15 maart 2018 een CRKBO-geregistreerde instelling.

In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Toekomstige werkkring Met kort beroepsonderwijs wordt bedoeld: alle opleidingen die zijn gericht op het (beter) laten functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring. Om...

Lees meer

De geografie van toekomstige wateropgaves

Hoe zien de watergerelateerde uitdagingen in de wereld eruit in 2050?

Waar zal te veel, te weinig of te vies water een grotere rol gaan spelen? En wat betekenen een groeiende wereldbevolking en klimaatverandering voor de beschikbaarheid van energie, voedsel, sanitatie en migratie. Waar beïnvloedt dit zelfs mogelijk conflicten? Het PBL heeft in samenwerking met Deltares,...
Lees meer

Recent Comments by GIS-Magazine

No comments by GIS-Magazine yet.