Recent Posts by GIS-Magazine

Digitaliseringsdeal voor de bouw komt er aan

Een coalitie van rijksoverheid, opdrachtgevers en marktpartijen verwacht op 5 oktober 2018 een Digitaliseringsdeal voor de bouw te sluiten. 

Het betreft een akkoord op hoofdlijnen op het gebied van digitalisering en informatisering, met als onderlegger een concreet programmavoorstel voor de komende drie jaar. Lees meer

Pilotstarters BIM voor gemeenten

Gemeenten lopen over het algemeen niet voorop in de toepassing van BIM, het lijkt voor hen een ver van het bed onderwerp.

Dat is opmerkelijk, want veel van de rollen die een gemeente vervult hebben te maken met bouwwerkinformatie. Denk aan ruimtelijk beleid, vergunningverlening, openbare orde...

Lees meer

Trimble Gebruikersdag 2018

Een van de hoogtepunten van de Trimble Gebruikersdag was natuurlijk de lancering van de Trimble TSC7 Controller.

Alle elementen voor een complete Trimble Gebruikersdag waren aanwezig op 7 juni: productdemonstraties, gastpresentaties en niet te vergeten, de introductie van de Trimble TSC7 Controller. Meer dan tweehonderd deelnemers waren dan ook bijeengekomen bij Inn Style in Maarssen om...
Lees meer

Belangrijke stap naar eenvoudiger en beter omgevingsrecht

De spelregels voor de fysieke leefomgeving komen in één wet bij elkaar te staan. De ministerraad heeft na een positief advies van de Raad van State ingestemd met de wetsvoorstellen voor de Invoeringswet van de Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur van de Omgevingswet. Ook heeft de ministerraad de vier Algemene...

Lees meer

Recent Comments by GIS-Magazine

No comments by GIS-Magazine yet.