Recent Posts by GIS-Magazine

Zuid-Holland: ruimte voor binnenstedelijke woningen langs wegen en bermen

Op de website van de Provincie Zuid-Holland is de Handreiking ‘Verstedelijking en Verkeersruimte’ gratis als pdf te downloaden.

Er liggen kansen in Zuid-Holland om woningen langs brede stadswegen te bouwen. Ook kan de verkeersruimte binnen de bebouwde kom relatief eenvoudig worden getransformeerd naar woningbouw. Een eerste schatting is dat er op deze plekken in het stedelijk...
Lees meer

Gemeentelijke herindelingen 2018

Per 1 januari 2018 is er sprake van een aantal gemeentelijke herindelingen. De herindelingen vinden plaats in de provincies Gelderland, Groningen en Friesland. Het Samenwerkingsverband BGT (SVB-BGT) werkt met de betreffende bronhouders samen om de overgang naar de nieuwe bronhouderscodes betreffende de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) goed te laten verlopen. Gelderland  In de provincie Gelderland ontstaat de nieuwe...
Lees meer

ArcGIS Online-update nu beschikbaar

Voor de ArcGIS Online-update van december 2017 is er onder andere veel aandacht besteed aan Insights for ArcGIS, meten in de 3D-scene en hosted feature layers en hosted feature layer views.

Hieronder een greep uit de nieuwe functies. Gebruikerservaring Het is nu mogelijk om Online verder te personaliseren, bijvoorbeeld bijvoorbeeld door de galerij in te stellen als beginpagina....
Lees meer

Overzicht standaardisatieproces BRO

Onlangs verscheen een actueel overzicht met betrekking tot het standaardisatieproces van de Basis Registratie Ondergrond (BRO).

Dit overzicht verscheen in een speciale nieuwsbrief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De standaardisatie betreft onder meer het definiëren van de gegevensinhoud (catalogi) en de technische berichten. De standaarden voor tranche 1 zijn in 2017 vastgesteld, inmiddels...
Lees meer

Recent Comments by GIS-Magazine

No comments by GIS-Magazine yet.