Recent Posts by GIS-Magazine

Aanscherping Validator op Ruimtelijkeplannen.nl

Het traject Data Op Orde heeft als doel om de gegevenskwaliteit van ruimtelijke plannen te verhogen in voorbereiding op de Omgevingswet. Om deze kwaliteit te borgen is de validator op Ruimtelijkeplannen.nl aangescherpt voor bepaalde combinaties van Dossierstatus en Planstatus.

In verband met de afschaffing van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen en beheersverordeningen en in...
Lees meer

Regiobijeenkomsten KNOOP najaar 2018

In een zestal regiobijeenkomsten laten diverse overheden zien hoe zij het gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt KNOOP inzetten in hun dagelijkse praktijk.

Ook is er aandacht voor met name WMS/WFS webservices (in combinatie met de opensource-viewer QGIS), het knooppunt in relatie tot het ‘commonground-principe’ en het belang van kwalitatief hoogwaardige geo-informatie voor het veiligheids- en het belastingdomein....
Lees meer

Keuze van ondergronden bij ruimtelijke plannen

Gemeenten zijn sinds 1 juli 2017 verplicht om de BGT te gebruiken bij het uitvoeren van hun publieke taken, als ze daarbij topografische gegevens nodig hebben op een schaal van 1:500 tot 1:5.000. Een bestuursorgaan kan daar indien nodig, gemotiveerd van afwijken.

Het is mogelijk om als bronhouder van een ruimtelijk plan te kiezen voor het...
Lees meer

GeoBusiness-leden Geofysica & Grondradar tekenen gemeenschappelijke verklaring

De leden van de Special Interest Group Geofysica & Grondradar (SIG BOGG) bij branche-organisatie GeoBusiness Nederland hebben op 10 en 11 juli 2018 een gezamenlijke verklaring ondertekend.

Doel van de verklaring is om gezamenlijk vanuit een constructieve en collegiale verstandhouding met de opdrachtgever en andere SIG BOGG-leden de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen. Dit wordt gerealiseerd...
Lees meer

Recent Comments by GIS-Magazine

No comments by GIS-Magazine yet.