GIS magazine Ontwikkelingen in Ruimtelijke Informatie & Geo-ICT

Home -> Laatste nieuws -> Samenwerkingsakkoorden NGI, AGIV en Infrabel

21-02-2012

Samenwerkingsakkoorden NGI, AGIV en Infrabel

Het Belgische NGI, Nationaal Geografisch Instituut, en het AGIV, Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, hebben een akkoord gesloten over de gezamenlijke opmaak en bijhouding van een vectorieel middenschalig bestand, MRB-wegen.


De wegbeheerders (provincies, gemeenten) zullen zelf de informatie in dit bestand kunnen wijzigen, zodat het NGI beschikt over gegevens die afkomstig zijn van authentieke bronnen. Bovendien mag het Instituut die gegevens ook ter beschikking stellen aan alle federale partners. Het NGI hoopt een vergelijkbaar akkoord te kunnen sluiten met het Waalse en het Brusselse Gewest.

Verder heeft het NGI een overeenkomst gesloten met Infrabel, waarbij ze elkaars gegevens mogen gebruiken. Concreet houdt dit in dat Infrabel de data van het NGI mag gebruiken voor zijn werkzaamheden en wettelijke verplichtingen. Het NGI zal de gegevens van Infrabel gebruiken als bron voor de update van het spoorwegnet.

www.ngi.be

NedGraphics
CAD Accent
Sokkia
Topcon Positioning