Archief: Editors Desk

Locatiegestuurd beslissingen nemen

IMAGEM verbindt en transformeert

Het is een terugkerend thema. Binnen branche-organisatie GeoBusiness Nederland, maar ook daarbuiten: hoe zorgen we ervoor dat geo een echt integrale plek krijgt binnen het ICT-landschap in Nederland en de rest van de wereld?

Gedegen data-analyse met GIS-verbeelding

De komende Omgevingswet bestaat deels uit samenvoegingen van vele reeds bestaande regels en wetten, maar introduceert ook nieuwe integrale instrumenten, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Hoe verhouden die zich tot elkaar? De gemeente Veenendaal laat een grootscheepse data-analyse uitvoeren als opmaat naar een nieuwe manier van...
Lees meer

De Obsurv BomenApp

De Gemeente Heerde inspecteert dit jaar alle bomen: met 60 hectare bos en ruim 14.000 laanbomen is dit een hele klus.

Gertjan Dieters, gemeente Heerde: “Door de snelheid van de Obsurv BomenApp kost het ons minder en halen we aantallen die we in het verleden nooit haalden”.

Bekijk de video en ontdek hoe Gertjan Dieters en...

Lees meer

Geen lastendruk maar innovatie

Om antwoord te bieden op vraagstukken als bodemverzakking, klimaatverandering en energietransitie is een goed werkende Basisregistratie Ondergrond (BRO) eigenlijk onmisbaar. Maar de BRO wordt ook veruit de grootste van alle geo-basisregistraties. En, met de noodzaak om de modellen van de ondergrond in 3D te verwerken, zeker ook de meest ambitieuze. In...

Lees meer