Archief: Editors Desk

Gebruik BGT bij beheer openbare ruimte

Het aanleggen en onderhouden van speelweides, verlichting, wegen, openbaar groen, riolering. Stuk voor stuk werkzaamheden die vallen onder de openbare ruimte en waarvan het beheer bij de gemeente is belegd. Bij de uitvoering van de BOR speelt de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topgrafie) een steeds voornamere rol.

Door Frits de Jong Vanaf 1 juli 2017 zijn bestuursorganen bij...
Lees meer

Waterschap gaat BGT zelf in beheer nemen

Waterschap De Dommel zit sinds mei 2017 volledig in de Landelijke Voorziening voor de BGT. Net als de meeste andere waterschappen in Nederland heeft De Dommel zich daarbij in eerste instantie laten ontzorgen. Maar gaandeweg dit proces ontstond steeds meer het besef dat het veel voordeel biedt om als organisatie zelf betrokken te zijn...

Lees meer

In memoriam: Prof.dr.ir. M.J.M. Bogaerts

Toen ik in 1975 solliciteerde naar de functie van secretaresse bij de Afdeling Geodesie van de TH Delft en dr.ir. Bogaerts ontmoette, kon ik niet bevroeden dat mijn aanstelling zou leiden tot een 42-jarige samenwerking. Ik ben hem voor veel dankbaar, maar...

Lees meer

Bossen en bodems stoten meer CO2 uit dan ze vastleggen

Bossen en andere vegetatie leggen jaarlijks bijna 3,6 megaton CO2 vanuit de atmosfeer vast in biomassa. Zo wordt 2 procent van de jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot gecompenseerd. Echter, door voortdurende ontwatering van veengebieden, voornamelijk voor de landbouw, stoten deze gebieden jaarlijks bijna 7 megaton CO2, vrijwel het dubbele, uit.

Dit blijkt uit een experimentele studie van het...
Lees meer