Archief: Editors Desk

Hoge nauwkeurigheid op tablet en smartphone

Iedereen heeft tegenwoordig wel een smartphone op zak.  Werken met een app maakt dat u geen apart device meer nodig heeft voor nauwkeurige positiebepaling. Daarom werken Topcon en Nieuwland Geo-Informatie samen aan de ontwikkeling en koppeling van RTK en WebGIS App.

WebGIS App en Topcon GPS (RTK) is er voor het inmeten of her- positioneren,...
Lees meer

Kwaliteitsborging liggingsdata ondergrondse nutsleidingen

Invoering van een Compliance-certificaat?

Op dit moment bestaan er geen uniforme normen over de juistheid van de ingebrachte kabel- en leidinginformatie door netbeheerders. Het instellen van een onafhankelijk Compliance Agentschap kan een oplossing zijn. Het geeft dan compliance-certificaten uit waarin de controle op juistheid van de teruggekoppelde gegevens te vinden is. Door Otto Ballintijn De dichtheid van nutsleidingen...
Lees meer

Knooppunten in het Digitaal Stelsel voor de Omgevingswet

  • Een tijdelijk ideaalplaatje
Het organiseren van de informatiehuishouding is een aanzienlijke uitdaging voor gemeenten. Gemeenten zijn op zoek naar een werkbare oplossing voor een ‘data-fundament’ dat ‘morgen’ inzetbaar is. Dat fundament bestaat en heeft zich al bewezen. KNOOP kan binnen het op te zetten Digitaal Stelsel Omgevingswet fungeren als verbindend knooppunt.

Door Roland van...

Lees meer

Bierbrouwen steeds meer Hollandse aangelegenheid

Het aantal bierbrouwerijen in Nederland is in tien jaar ruim verviervoudigd, van 90 in 2007 tot 370 in 2017. Het zijn vooral eenmansbedrijven die erbij zijn gekomen. De grootste groei vond plaats in Amsterdam. Dat meldt het CBS op basis van recente cijfers over bedrijfsvestigingen in Nederland.

Bij 270 van de 370 brouwerijen is één...
Lees meer