Archief: Editors Desk

360° Beeldendatabank van Vlaanderen wint GeoSpatial Award

IMAGE-V won op 3 maart 2016 de Publieksprijs van de GeoSpatial Awards 2016. IMAGE-V is een tijdelijke handelsvereniging van Teccon en Sweco (voorheen Grontmij). GeoSpatial Award De 360° Beeldendatabank van Vlaanderen was genomineerd in de categorie professionele projecten. De tien genomineerde projecten, waarvan vijf professionele projecten en vijf eindwerken, werden tijdens de beurs gepresenteerd. Hierna kon het publiek...
Lees meer

Eindsprint Digitaliseren TMK1850

Er is de afgelopen tijd veel digitaliseerwerk verzet met betrekking tot de negentiende-eeuwse Topografisch Militaire Kaart (TMK1850), ook bekend als Bonneblad. Het is de eerste getailleerde topografische kaart van ons land op een schaal van 1:50.000. Het digitaliseren van de TMK1850 zit nu ‘plotseling’  in de eindfase. Wat weten we dankzij de TMK1850? Hoe zouden mensen in 1850...
Lees meer

Tussenstand BGT-transitie februari 2016

Ook in 2016 verschijnt er maandelijks een transitiestand aan de hand van de mijlpalenplanning Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Om inzicht te geven in de voortgang van de transitie naar de BGT publiceert het Programmabureau BGT iedere maand een voortgangskaart of monitorrapportage met een tussenstand van de transitie. De voortgangskaarten en monitorrapportages bieden in één oogopslag een...
Lees meer

CBS: Meer mensen vertrekken uit grote stad

In 2015 verhuisden meer mensen dan in voorgaande jaren uit de grote steden naar elders in Nederland. Vaak was de bestemming een van de dichtbijgelegen gemeenten. Grote steden groeiden vooral door immigratie. Rotterdam is de uitzondering: daar nam ook de binnenlandse instroom toe. Dat meldt CBS. Uitstroom uit Amsterdam, Den Haag en Utrecht In 2015 waren er meer...
Lees meer