Archief: Editors Desk

Aanbeveling veiligheid civiele kunstwerken

Beschadigd asfalt, scheurvorming in beton of een loszittende stalen leuning: Nederland telt een groeiend aantal bruggen en viaducten dat gebreken vertoont. Door het ontbreken van algemene richtlijnen voor de beschrijving van inspecties en onderzoeken van andere materiaalsoorten dan beton, ontstonden er veelvuldig onduidelijkheden bij opdrachtgevers en opdrachtnemers. De wens naar deze uniforme beschrijving heeft geresulteerd in...
Lees meer

Tensing ‘comeback kid’ op eigen relatiedag

De relatiedag van geo-ictbedrijf Tensing op 18 februari 2016 was voor vele bezoekers een hernieuwde kennismaking en een update tegelijkertijd. [caption id="attachment_5090" align="alignright" width="186"]Randy Benjamins is de nieuwe directeur Safety & Security bij Tensing. Randy Benjamins is de nieuwe directeur Safety & Security bij Tensing.[/caption] Tensing, dat eind 2013 in...
Lees meer

Waterschap Brabantse Delta bouwt aan inspectiehuis met FlexInspect

Waterschap Brabantse Delta heeft voor het vormgeven van haar inspectiehuis FlexInspect gekozen als generieke inspectietool. Met FlexInspect kan iedere inspectie worden afgebeeld. De eerste inspecties zijn met behulp van de NEN2767-4-methodiek uitgevoerd op de poldergemalen in relatie met de techniekvelden electro, civiele techniek, mechaniek en facilitairzaken. De volgende te nemen stappen: inspectie van de oevers en...
Lees meer

Zevende succesvolle aanbesteding verticale luchtfoto’s Regio Schiphol

Een groot aantal overheidsorganisaties in de regio Schiphol werkt al zeven jaar samen om in dit moeilijk op te nemen gebied met grote leverzekerheid actuele verticale luchtfoto’s te verkrijgen. Het gebied, dat zich uitstrekt van Heerhugowaard tot aan het Havenbedrijf Rotterdam en van Wassenaar tot aan Almere, bestaat uit ongeveer 60 (semi)overheidsorganisaties, die voor de aanbesteding...
Lees meer