Archief: Editors Desk

GIS-routine van Nelen & Schuurmans

Het afleiden van stabiliteitszones

Voor Evides Waterbedrijf is risicogestuurd assetmanagement van groot belang voor het leveren van drinkwater. Daarom worden in een meerjaarlijkse cyclus de risico’s geïnventariseerd van leidingen in de nabijheid van vitale infrastructuur. Door middel van deze inventarisatie kunnen maatregelen worden getroffen voor...
Lees meer

Eerste slimme kruising ligt in Friesland

Friesland heeft een primeur: een slimme kruising. Op deze kruising, in de N359 bij Huins en Lions, staan nu digitale verkeersborden.

De borden passen zich automatisch aan. Komt er geen verkeer van één van de zijwegen? Dat betekent, met 100 kilometer per uur, doorrijden. Komt er wél verkeer aan van één van de zijwegen? Dan geven...
Lees meer

Schadebeoordeling na aardbevingen

Business-intelligence en GIS ingezet

Door Erik Kraan

In de afgelopen jaren is de aardbevingproblematiek in Groningen volop in het nieuws geweest. Een belangrijke kwestie hierin was de mogelijke herkomst van schades aan gebouwen en of deze gaswinning-gerelateerd zijn.

Op verzoek van het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de NAM heeft Witteveen+Bos onderzoeken gedaan in diverse dossiers en in...
Lees meer