Archief: Editors Desk

Geo-standaarden in de praktijk: Alliander

Energietransitie, data-uitwisseling, procesoptimalisatie

Overheid en uitvoeringsorganisaties, in binnen- en buitenland, werken hard aan het ontwikkelen en verbeteren van geo-standaarden. Iedere dag zijn zij ook bezig met het vastleggen, beheren, en beschikbaar stellen van geo-informatie volgens die standaarden. Maar wie zijn de eindgebruikers van deze data? En wat...
Lees meer

BGT Fase 2 – Integraal objectenbeheer is onontkoombaar

In de periode van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019 wordt de BGT landelijk geharmoniseerd onder de noemer ‘BGT Fase 2’. In deze periode moet een aantal verbeterslagen op de BGT-data plaatsvinden. Daarnaast moet het verplichte gebruik van de BGT zijn beslag krijgen (zoals in de vorm van...
Lees meer

GIS-routine van Nelen & Schuurmans

Het afleiden van stabiliteitszones

Voor Evides Waterbedrijf is risicogestuurd assetmanagement van groot belang voor het leveren van drinkwater. Daarom worden in een meerjaarlijkse cyclus de risico’s geïnventariseerd van leidingen in de nabijheid van vitale infrastructuur. Door middel van deze inventarisatie kunnen maatregelen worden getroffen voor...
Lees meer