Archief: Laatste nieuws

Rijksbijdrage in de beheerskosten BGT is bekend  

De verdeelsleutel voor de rijksbijdrage in de beheerkosten van de Basisregistratie Grootschalige Topografie bij gemeenten was eerder nog niet bekend. Inmiddels is er een keuze gemaakt. Voor de structurele verdeling via het gemeentefonds is gekozen voor de bestaande verdeelsleutel ‘Wegen en Water’ van het gemeentefonds. Er is een overgangsperiode tot 2020. In 2016 wordt...
Lees meer

Platform O&O

Het platform Ordening en Ondergrond (O&O) van het Centrum voor Ondergronds Bouwen heeft een nieuwe koers ingezet: er komt meer aandacht voor de waarde van de ondergrond.  Hoe kunnen we de meerwaarde van ondergronds bouwen ook hard economisch neerzetten? Coördinator Henk Werksma maakte samen met Lidwien Besselink van Triple Bridge een projectplan ‘Waarde van de ondergrond’....
Lees meer

Toegankelijkheid en duurzaamheid van digitale overheidsinformatie  

DUTO staat voor normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie. Het helpt digitale overheidsinformatie vindbaar en bruikbaar te maken voor iedereen die daar recht op heeft, vanaf het moment van ontstaan en voor zolang als noodzakelijk.  Met het project DUTO werkt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan concrete kwaliteitscriteria en eisen die inzicht...
Lees meer

GeoBIM Europe 2015

Op 10 en 11 december 2015 organiseert Geospatial Media and Communications de conferentie GeoBIM Europe 2015. Deze twee dagen nemen sprekers uit heel Europa u mee in ontwikkelingen rond digitale standaarden in de bouw. Dit jaar is er onder meer aandacht voor toepassingen van GeoBIM voor smart cities en voor ondergronds bouwen (donderdag) en voor...
Lees meer