Archief: Laatste nieuws

De stad als gezonde habitat

Op 18 april 2018 heeft de raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) het advies ‘De stad als gezonde habitat’ aangeboden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het...
Lees meer

Water in Smart Cities

Groenblauwe daken als oplossing voor klimaatproblemen in de stad zijn actueler dan ooit. Nieuwe ontwikkelingen en onderzoeksresultaten worden op 19 september 2018 gedeeld tijdens het Seminar 'Water in Smart Cities – leefbaarheid door groenblauwe daken' in Nijmegen.

Groenblauwe daken Actuele thema’s vanuit water gerelateerd onderzoek...
Lees meer

Nieuw: de Trimble TSC7

Antea Group organiseert cursus Basisregistratie Ondergrond (BRO) 

Om inzicht te krijgen en snel concrete stappen te kunnen maken met betrekking tot de Basisregistratie Ondergrond (BRO), organiseert Antea Group een cursus BRO voor gemeentelijke bronhouders.

Het werd al jaren aangekondigd door het ministerie, maar de Basisregistratie Ondergrond (BRO) is er. Sinds 1 januari 2018 is de wet van kracht en is iedere...

Lees meer