Archief: Laatste nieuws

Kick-off Jong GeoBusiness Nederland (Jong GBN)

Op initiatief van Matthias Snoei en Rob Steneker, bestuursleden van GeoBusiness Nederland, werd de afgelopen maanden aan de bedrijven die lid zijn van deze branche-organisatie gevraagd om jonge medewerkers (jonger dan 35 jaar) te nomineren om mee te denken over het opzetten van een Jong GeoBusiness Nederland (Jong GBN).

Lees meer

Veendikte voor Noord-Nederland in kaart

Recent bodemkundig onderzoek in het westelijke veengebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft geresulteerd in een geactualiseerde Bodemkaart op een schaal van 1:50.000.

De landelijke veendiktekaart is nu compleet voor alle veengebieden ten noorden van de lijn Amersfoort Apeldoorn. De beschrijving van het onderzoek met bijbehorende kaarten zijn vastgelegd in een rapport. Veendiktes De bodemkaart onderscheidt allerlei...
Lees meer

Digitaliseringsdeal voor de bouw komt er aan

Een coalitie van rijksoverheid, opdrachtgevers en marktpartijen verwacht op 5 oktober 2018 een Digitaliseringsdeal voor de bouw te sluiten. 

Het betreft een akkoord op hoofdlijnen op het gebied van digitalisering en informatisering, met als onderlegger een concreet programmavoorstel voor de komende drie jaar. Lees meer

Pilotstarters BIM voor gemeenten

Gemeenten lopen over het algemeen niet voorop in de toepassing van BIM, het lijkt voor hen een ver van het bed onderwerp.

Dat is opmerkelijk, want veel van de rollen die een gemeente vervult hebben te maken met bouwwerkinformatie. Denk aan ruimtelijk beleid, vergunningverlening, openbare orde...

Lees meer