Archief: Laatste nieuws

KWR leidt Europees initiatief circulair water

In juli 2018 start het Europese project NextGen, dat in tien Europese locaties innovatieve oplossingen demonstreert voor water in de circulaire economie.

NextGen is opgezet doordat de vraag naar zoet water in de wereld blijft toenemen, van watergebruik in de industrie en landbouw tot de watervraag in steden....
Lees meer

Trimble Gebruikersdag in het teken van gebruikerservaring

De 15de editie van de Trimble Gebruikersdag op donderdag 7 juni a.s. zal meer dan ooit in het teken staat van de “gebruikerservaring”. Verschillende elementen zorgen voor een informatieve en interactieve dag waarbij “the voice of customer” centraal staat. Er zijn verschillende gastpresentaties waarin klanten hun ervaringen delen over het gebruik...

Lees meer

Kick-off Kennisplatform API’s

In april 2018 organiseerde Geonovum samen met Bureau Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG realisatie en het Kadaster de startbijeenkomst van het kennisplatform API’s.

Het Kennisplatform ontwikkelt een Nederlandse API-strategie en werkt alle relevante aspecten zoals architectuur, governance en beleid uit. De verschillende werkgroepen zijn van start en de eerste bijeenkomsten zijn...
Lees meer

Sensoren WaterSNIP meten waterkwaliteit

Het project WaterSNIP onderzoekt hoe automatische sensoren kunnen bijdragen bij de monitoring van de waterkwaliteit in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid.

Deze dragen bij aan de ontwikkeling van een methode om met sensoren de waterkwaliteit automatisch te meten. Hiermee wordt de monitoring van waterkwaliteit veel makkelijker en goedkoper Lees meer