Archief: Laatste nieuws

‘Pluim van DataLand’ 2017 voor Hanneke Kunst

Hanneke Kunst is de trekker van het werkpakket Dienstverlening binnen Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO) en de drijvende innovatieve kracht achter de beweging die heeft gewerkt aan de toepassing van ‘klantreizen’ bij de ontwikkeling van gemeentelijke dienstverlening. Deze beweging past uitstekend bij de geest van de Digitale Agenda 2020, bij Samen Organiseren en bij het...

Lees meer

Krachtenbundeling 2Coolmonkeys en IntellinQ

2Coolmonkeys en IntellinQ bundelen hun krachten om hun klanten een optimale totaaloplossing voor beheer en inwinning van geodata aan te bieden. Door deze samenwerking is het mogelijk de gehele keten van het flexibel inwinnen van databronnen en geodata integratie tot en met het eenvoudig ontsluiten en muteren via Web en Mobiele Apps perfect te realiseren.

  Lees meer

Veel naoorlogse stadswijken sociaaleconomisch zwak

De ruim 710 duizend inwoners van stadswijken die vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd, zitten vaker in de bijstand dan de inwoners van de meeste andere wijken. Zij leven ook vaker rond het sociaal minimum, wonen vaker in een huurwoning en zijn vaker alleenstaand. Dat meldt het CBS in het eerste bericht in een...

Lees meer

Intensievere samenwerking met Ohio voor Smart en Green Mobility

De ondertekening maakt deel uit van de Smart Mobility innovatiemissie met Nederlandse...
Lees meer