Archief: Laatste nieuws

Landelijke Informatievoorziening Vastgoedgebruik

Samen met het CBS en het Kadaster heeft Geonovum meegewerkt aan een Landelijke Informatievoorziening Vastgoedgebruik.

Deze voorziening brengt de gebruiksstatus van vastgoed in Nederland in beeld. Het moet een hulpmiddel zijn voor gemeenten om zicht te krijgen in leegstand op wijk en buurtniveau. Voor het definiëren van de...
Lees meer

WebGIS Publisher ingezet voor BodemRisicoKaart en RI&E Inspectietool

In de voorbereiding van graafwerk is veel informatie nodig; vaak uit verschillende bronnen. De Bodemrisicokaart van Stantec, op basis van Nieuwland’s WebGIS Publisher, geeft landsdekkend een inschatting van het risico op bodemverontreiniging en explosieven (NGE) en toont de archeologische beperkingen.

Bij kortcyclische onderhouds-, installatie- en storingswerkzaamheden hebben grondroerders geen tijd voor vooronderzoek. In de mobiele Bodemrisicokaart...
Lees meer

Handreiking Data op Orde komt er aan

Het beheerteam van de RO Standaarden bij Geonovum analyseert samen met het beheerteam van Ruimtelijkeplannen.nl bij het Kadaster, de data-kwaliteit van Ruimtelijkeplannen.nl.

Het doel van deze analyse is de gegevenskwaliteit van ruimtelijke plannen te verhogen in voorbereiding op de Omgevingswet. In het verlengde van de analyses van de planvoorraad op Ruimtelijkeplannen.nl die Geonovum uitvoert stelt het...
Lees meer

Zet lucht op de kaart bij de Atlas Leefomgeving

De digitale atlas op het gebied van gezondheid en milieu, de Atlas Leefomgeving, zoekt leden voor de themagroep Lucht.

Deze themagroep komt in juni 2018 voor het eerst bijeen om te spreken over informatie over luchtkwaliteit op de Atlas Leefomgeving. Samen meten aan luchtkwaliteit staat op de agenda, daarom zoekt de themagroep burgerwetenschappers die mee kunnen...
Lees meer