Archief: Laatste nieuws

Digitalisatie historisch materiaal gemeenten en provincies

Dotka Data heeft de afgelopen maanden voor verschillende gemeentes en provincies projecten uitgevoerd.

Door oude kaart- en luchtfotoarchieven te digitaliseren en te verwerken tot bijvoorbeeld luchtfotomozaïeken die direct in GIS te gebruiken zijn, blijven historische gegevens bewaard en inzetbaar. Bronbestanden worden hoogwaardig gescand om vervolgens door...
Lees meer

Raamovereenkomst STEDIN & TerraCarta

STEDIN heeft een raamovereenkomst gesloten met TerraCarta voor het opsporen van gestuurde boringen. Vanuit haar rol als Netbeheerder heeft STEDIN proactieve houding in het voorkomen van graafschade.

Deze proactieve houding uit zich in het ondersteunen in de graafketen als er vragen zijn over de assets van STEDIN...
Lees meer

Erfgoedwaardenkaart Baarn in het nieuws

De gemeente Baarn heeft een Erfgoedwaardenkaart laten samenstellen, door RAAP en Monumenten Advies Bureau, die binnenkort voor iedereen online beschikbaar zal zijn.

[embed]https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=2q8M44r8StY[/embed] RTV Baarn zond een item uit waarin onder meer historisch geograaf Luuk Keunen aan het woord komt.
...
Lees meer

Vooraankondiging: Geo Gebruikersfestival 2018 en SDI.Next

Op 31 oktober 2018 organiseren Geonovum, het Ministerie van BZK en PDOK het Geo Gebruikersfestival 2018. Tegelijkertijd en op dezelfde locatie, vindt SDI.Next plaats: een werkconferentie rond innovatie van de geo-infrastructuur.

De programma's van beide events volgen kort na de zomervakantie.

Geo-gebruikersfestival

Op het Geo Gebruikers Festival staan het gebruik en voorzieningen van de (geo-) Basisregistraties centraal. Naast...
Lees meer