Archief: Laatste nieuws

Consultatie IMGeo 2.2 van start

Afgelopen jaar heeft standaardiseringsorganisatie Geonovum samen met het werkveld wijzigingsvoorstellen voor het Informatiemodel Geo (IMGeo) opgesteld. De formele consultatie die moet uitmonden in versie 2.2 van IMGeo is inmiddels gestart.

Deze eerste consultatieronde loopt tot 13 juli 2018. Tegelijkertijd stapt Geonovum met IMGeo in op het traject Doorontwikkeling Basisregistraties in samenhang.   Consultatie IMGeo versie 2.2 Om het IMGeo...
Lees meer

Grenzen van Gelderland tijdens Erfgoedfestival 2018

De Gelderse grenzen zijn van grote invloed (geweest) op de geschiedenis, het heden en de toekomst van Gelderland. Deze grenzen staan centraal tijdens het Gelders Erfgoedfestival 2018. Het Kadaster is routepartner.

Het Erfgoedfestival opende op 23 mei 2018 in Arnhem en duurt tot en met zondag 22 juli. https://www.youtube.com/watch?v=9H4M2FuT3MU Echte grensprovincie Gelderland is een echte grensprovincie: naast de grens...
Lees meer

Stappenplan en kwaliteitscontrole BAG 2.0

Met de introductie van de gewijzigde Wet BAG verandert er ook het nodige voor de bronhouders, de gemeenten. Het Kadaster heeft samen met het ministerie van BZK en VNG Realisatie een stappenplan opgesteld. Daarin worden de wijzigingen en de gevolgen hiervan voor bronhouders stap voor stap doorgenomen.

Op 1 juli 2018 treden de wijzigingen in de...
Lees meer

In Leidschendam-Voorburg volledig berichtenverkeer in gebruik

Leidschendam-Voorburg is ‘op alle onderdelen gekoppeld’: zowel het horizontale berichtenverkeer met Beheer Openbare Ruimte (BOR), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), als het verticale berichtenverkeer met het Samenwerkingsverband Grootschalige Topografie (SVB-BGT) is compleet.

Leidschendam-Voorburg was in 2017 al de eerste gebruiker van dg DIALOG BGT die het verticale berichtenverkeer had gerealiseerd. Dit geautomatiseerde proces leverde de...
Lees meer