Archief: Laatste nieuws

Wereldwijde Shoreline Monitor gepubliceerd

We zijn gek op strandvakanties en ongeveer een kwart van de wereldbevolking woont langs de kust vanwege de gunstige economische ligging. Maar hoe kustgebieden zich in de loop der jaren wereldwijd ontwikkeld hebben, was tot nu toe echter nauwelijks in beeld. Delftse wetenschappers brengen hier nu verandering in. Onderzoekers van Deltares,...

Lees meer

Co Verdaas benoemd tot hoogleraar Gebiedsontwikkeling

De faculteit Bouwkunde van de TUDelft meldt dat Co Verdaas is benoemd tot hoogleraar Gebiedsontwikkeling.

De komende jaren zal de praktijkleerstoel concepten ontwikkelen voor duurzame stedelijke gebieden, om zo de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van de gebouwde omgeving te behouden en te verbeteren.

Urgente kwesties

De praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling richt zich op de agendering van urgente kwesties, het ontwikkelen...
Lees meer

Nieuwe themabijeenkomsten KennisKring

In de maandelijkse Kenniskring-sessies van Ruimteschepper worden actuele geo-gerelateerde thema’s bij en met interessante gebruikers behandeld. 

Soms is de vorm een mini-seminar rondom een specifiek onderwerp waar verschillende inleiders hun visie presenteren. De dagvoorzitter modereert de interactie en inhoudelijke discussie.   24...
Lees meer

Programma COB-congres online

Het congres van het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB) heeft als thema 'meer waarde, minder hinder' en bestaat uit 21 subsessies.

Het COB-congres vindt plaats op 22 juni 2018 in De Bouwcampus te Delft. De onderwerpen zijn mede bepaald door de platforms Kabels en leidingen, Meerwaarde ondergrond, Veiligheid...
Lees meer