Archief: Laatste nieuws

Rheticus Services nu ook in Benelux

Imagem lanceert Rheticus Services in de Benelux, in partnerschap met Planetek Italia. Het is een cloud-based platform dat actuele en accurate informatie over deformatie levert, en is gebaseerd op Hexagon Geospatial’s M.App Enterprise-technologie.

De Rheticus geoinformatie-service biedt een aantal sectorspecifieke dashboards waarin nauwkeurige en up-to-date informatie wordt verschaft aan beleidsmakers en beslissers, managers en...
Lees meer

Kadaster voert segmentencontrole BGT uit

Nu de Landelijke Voorziening van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) voor bijna 100 procent gevuld is, constateert het Samenwerkingsverband BGT (SVB-BGT) dat het bestand op maaiveldniveau niet volledig landsdekkend is. Een opvullevering is nodig.

Door Katinka Roebert, SVB-BGT Nagenoeg alle bronhouders hebben de BGT opgeleverd....
Lees meer

Bronnen van antibioticaresistentie in het milieu en mogelijke maatregelen

Het RIVM heeft in samenwerking met andere instituten onderzocht hoeveel resistente bacteriën via afvalwater in het Nederlandse oppervlaktewater terechtkomen. Afvalwater is, naast mest, de belangrijkste bron waardoor antibioticaresistente bacteriën in het milieu belanden. In 60 tot 100% van het onderzochte afvalwater zitten bijzonder resistente micro-organismen(BMRO), zoals ESBL-producerende E. coli en carbapenemresistente...

Lees meer

Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen verschenen

Onlangs is de Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen gepubliceerd. De Grondwateratlas geeft een beeld van waar en wanneer bestrijdingsmiddelen in het grondwater aangetroffen zijn. Met de meetresultaten in de Grondwateratlas kan de waterkwaliteit in Nederland worden verbeterd. De gegevens zijn bedoeld voor gebruik in de beoordelingen van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden...

Lees meer
Pagina 4 van 177Eerste«23456»102030»Laatste