Archief: Laatste nieuws

Raadsinformatie binnenkort op de kaart dankzij winnende app WaarOverheid

In elke gemeente worden wekelijks besluiten genomen die in meer of mindere mate invloed hebben op het leven van de inwoners, ondernemers en bedrijven. Deze informatie is openbaar, maar niet altijd makkelijk te ontsluiten of vinden. Daarom organiseerde VNG/KING, met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een Raadsinformatie App Challenge.

De jury, bestaande...
Lees meer

Fusie Bakker Bodemonderzoek en TerraCarta

Afgelopen jaren hebben Bakker Bodemonderzoek uit Alkmaar en TerraCarta uit Hoogeveen intensief samengewerkt, met name aan het spoor, waarbij Bakker Bodemonderzoek het ballastonderzoek en TerraCarta het obstakelonderzoek verrichtte. Begin 2017 is deze samenwerking intensiever geworden doordat Bakker Bodemonderzoek als onderaannemer fungeerde van TerraCarta.

Op 1 november 2017 is Bakker Bodemonderzoek...

Lees meer

dg DIALOG BGT gecertificeerd voor koppeling Geo en BAG

In navolging van de certificering in 2015, voor het berichtenverkeer tussen dg DIALOG BGT en BOR-applicaties, heeft Sweco de uitwisseling tussen dg DIALOG BGT en BAG-applicaties gerealiseerd volgens de nieuwe berichtenstandaard StUF-Geo BAG.

dg DIALOG BGT is het eerste softwarepakket dat het certificaat ontvangt voor deze nieuwe berichtenstandaard.

Nu via één koppelvlak

Leveranciers van geo-applicaties en BAG-applicaties zijn...
Lees meer

GeoWeb en de HoloLens voor een kijkje in de toekomst

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Dat komt doordat visuele informatie het makkelijkste voor onze hersenen te verwerken is. GeoWeb past dit principe toe door data te visualiseren op een kaart. Daarnaast zijn er toepassingen zoals de profielentool, om technische data nog makkelijker te interpreteren. De volgende stap? GeoWeb...

Lees meer
Pagina 4 van 213Eerste«23456»102030»Laatste