Archief: Laatste nieuws

Nieuwe themabijeenkomsten KennisKring

In de maandelijkse Kenniskring-sessies van Ruimteschepper worden actuele geo-gerelateerde thema’s bij en met interessante gebruikers behandeld. 

Soms is de vorm een mini-seminar rondom een specifiek onderwerp waar verschillende inleiders hun visie presenteren. De dagvoorzitter modereert de interactie en inhoudelijke discussie.   24...
Lees meer

Programma COB-congres online

Het congres van het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB) heeft als thema 'meer waarde, minder hinder' en bestaat uit 21 subsessies.

Het COB-congres vindt plaats op 22 juni 2018 in De Bouwcampus te Delft. De onderwerpen zijn mede bepaald door de platforms Kabels en leidingen, Meerwaarde ondergrond, Veiligheid...
Lees meer

Esri roadshow informatie delen

Op 15, 17 en 22 mei 2018 wordt er door GIS-leverancier Esri Nederland weer een roadshow georganiseerd in Eindhoven, Rotterdam en Zwolle. 

Ook voor deze editie is er weer een uitgebreid programma samengesteld waar wordt ingegaan op de mogelijkheden die ArcGIS biedt voor het...
Lees meer

Symposium Ruimtelijke inpassing van dijken

Het Nederlandse hoogwaterbeschermingsprogramma is momenteel in volle gang. De opgave voor waterschappen en Rijkswaterstaat is groot: tot 2050 moet naar verwachting 1900 kilometer dijk worden versterkt.

Daarbij wordt de veiligheidsopgave gecombineerd met uitdagingen als de inpassing in de omgeving, publieksparticipatie en afstemming met andere belanghebbenden. Lees meer