Archief: Laatste nieuws

Pasen op GeoFort

Er zijn extra activiteiten tijdens het paasweekend van vrijdag 30 maart tot en met maandag 2 april 2018 op het GeoFort.

GeoFort is een educatief themapark/ science-center op het gebied van cartografie, navigatie & techniek en is gevestigd op een spannend fort in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Esri Nederland, Facto Geo, Geodan, Kadaster en Shell zijn...
Lees meer

Benchmark duurzame, actieve en gezonde mobiliteit in 30 gemeenten

Een coalitie bestaande uit Natuur & Milieu, Fietsersbond, Milieudefensie, MENSenSTRAAT, Rover, Longfonds en Wandelnet werken samen in een project om gemeenten ertoe te bewegen zogenaamde ‘groene college-akkoorden’ te sluiten.

De coalitie heeft CE Delft opdracht gegeven om een benchmark te ontwikkelen voor dertig gemeenten. Deze benchmark geeft de...
Lees meer

Samenwerking NL Greenlabel en Dag van de Openbare Ruimte

NL Greenlabel en de vakbeurs Dag van de Openbare Ruimte zijn een partnership aangegaan. Met de krachtenbundeling verwachten beide toonaangevende partijen een belangrijke bijdrage te kunnen leveren om de openbare ruimte in snel tempo zo duurzaam mogelijk te maken.

NL Greenlabel wil de inrichting van de buitenruimte weer...
Lees meer

Adtollo Topocad versie 18

Het landmeetkundige CAD-softwarepakket Topocad is verder ontwikkeld afgelopen jaar. 

Met de nadruk op Solids en BIM heeft Adtollo, de Zweedse ontwikkelaar, weer grote stappen gemaakt, aldus Meetconsult, de Nederlandse distributeur.

In een YouTube-filmpje zie je een PowerPoint-presentatie met de grootste aanpassingen in Topocad.

https://www.youtube.com/watch?v=Jb_23DO4pmQ  

Website Meetconsult | Adtollo...

Lees meer