Archief: Laatste nieuws

Eerste inzichten kennis- en innovatieprogramma Marker Wadden

De Marker Wadden, een archipel van natuureilanden in het Markermeer, is een van de grootste natuurprojecten in West-Europa. Met zand, slib en klei worden er nieuwe eilanden aangelegd. Dat biedt kansen voor kennisontwikkeling en innovatie.

De samenwerkingspartners Rijkswaterstaat, EcoShape, Natuurmonumenten en Deltares deelden tijdens het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) de eerste inzichten uit het...
Lees meer

Enquête Platform Linked Data Nederland

Platform Linked Data Nederland bestaat nu bijna zes jaar als netwerk waar experts en belangstellenden kennis delen over linked data.

Iedereen die meer wil weten over linked data kan hier terecht. In het netwerk zitten mensen werkzaam in het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen. Er zijn nauwe banden met de wetenschap (met name het Netwerk Instituut...
Lees meer

Online meewerken aan projecten Waterschap Limburg

Waterschap Limburg heeft een nieuw online platform gelanceerd.

Op dit moment is de site ingericht met een drietal projecten. Het gaat om Gebied Kwistbeek in de gemeente Peel en Maas en de wateroverlastprojecten in Meerssen en Oirsbeek in de gemeente Schinnen. Bij deze projecten roept het waterschap de hulp in van inwoners en ondernemers om mee...
Lees meer

Nieuwe Functies Canon ImagePRESS C850

Canon Europe heeft de mogelijkheden van haar imagePRESS C850-serie uitgebreid. Deze productieprinters zijn nu ook uitgerust met een automatische duplexinvoer voor vellen op bannerformaat en met verbeterde workflow-oplossingen.

Sinds de lancering van Canon imagePRESS C850 is de mogelijkheid om vellen op bannerformaat te printen een populaire eigenschap van deze productieprinter. Door de toevoeging van een automatische...
Lees meer