Archief: Laatste nieuws

Amsterdam derde bij UIA Academic Excellence Prize

De UNIGIS International Association (UIA) maakte op 5 december 2017 de winnaars bekend van haar Academic Excellence Prize.

De prijs, die voor het eerst in 2008 is uitgereikt, wordt gegeven aan de student, of groep studenten, die de beste MSc-scriptie indient tijdens het afgelopen academisch jaar en zijn genomineerd door UNIGIS. Zoals...
Lees meer

Roxit Groep versnelt cloud strategie met overname Brein

Met de overname van de aandelen van Brein BV wil Roxit Groep haar positie verstevigen als softwareontwikkelaar en ICT-dienstverlener in het publieke domein.  Met ondersteuning van Main Capital heeft Roxit Groep hiermee haar portfolio van ICT-oplossingen voor gemeentelijke- en provinciale overheden, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, waterschappen en adviesorganisaties wederom uitgebreid. Roxit groep is in...

Lees meer

Overheden en burgers delen milieumetingen via nieuw dataportaal

Het RIVM stelt een rijks-dataportaal beschikbaar waar overheden, burgers en andere partijen meetgegevens over de leefomgeving kunnen uitwisselen. Het is nu nog een experimentele omgeving, waar gegevens over luchtkwaliteit gedeeld worden. Ook andere sensoren voor de kwaliteit van de leefomgeving, zoals geluid, kunnen er een plek op krijgen. Het RIVM presenteerde dit portaal...

Lees meer

Grote regionale verschillen leegstand kantorenmarkt

Ondanks de recente gemiddelde daling van de leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt, is deze nog altijd hoog te noemen.

Ook op de langere termijn valt niet te verwachten dat de behoefte aan kantoren de huidige voorraad zal overstijgen. Wél zijn er grote verschillen tussen en binnen regio’s zichtbaar. De beleidsstudie ‘Divergentie op...
Lees meer