Landmeter

12 januari 2018

Meerinzicht zoekt een Landmeter

Meerinzicht

Meerinzicht is een samenwerkingsverband van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde en verricht sinds 1 januari 2015 adviserende, faciliterende en uitvoerende taken op het terrein van de bedrijfsvoering.

Meerinzicht kent twee domeinen: Sociaal en Bedrijfsvoering. Bij het domein Bedrijfsvoering zijn de afdelingen Advies en Ondersteuning, Belastingen en Gegevens, Informatisering en Automatisering, Financiën en Facilitair en Gebouwen ondergebracht. Meerinzicht werkt vanuit de drie stad- en gemeentehuizen. Het reizen van en naar de standplaats is een vereiste binnen de functie. Binnen het taakveld Geo-informatie van de afdeling Belastingen en Gegevens is de vacature van Landmeter beschikbaar gekomen.

Doel van de functie

Door landmeting (opmeten, karteren en uitzetten), in eigen beheer dan wel middels uitbesteding worden de gemeenten van actueel en accuraat kaartmateriaal voorzien. Bouwplannen, reconstructies en grondtransacties worden ondersteund d.m.v. matenplannen, het inmeten of karteren van objecten ten behoeve van BGT, BAG, BOR, WOZ, tekeningen en andere landmeetkundige diensten.

De functie

  • Je voert zelfstandig landmeetkundig werk uit
  • Je kunt dit werk zelf voorbereiden en ook de verwerking van de gegevens kun je zelf.
  • Je waarborgt de kwaliteit van de werkzaamheden.
  • Je beheert en onderhoudt de landmeetkundige apparatuur.
  • Je werkt veilig volgens het vastgestelde ARBO beleid.
  • Je onderhoudt contacten met opdrachtgevers en afnemers.

Landmeter

Comments are closed.