De provincie Utrecht is op zoek naar:

Voor Domein Leefomgeving, Team GIS is de Provincie Utrecht op zoek naar een:

Adviseur GIS
40 uur, onbepaalde tijd

Wie zijn wij

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Domein LFO draagt bij aan een aantrekkelijk en vitaal stedelijk en landelijk gebied. Een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving is ons doel. Wij zorgen voor een duurzaam beleid waarbij de kwaliteiten van de provincie geborgd zijn en er ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. We verbinden de opgaves voor werken, wonen, natuur en ontspannen met elkaar om te komen tot hoogwaardige oplossingen in beleid en uitvoering. We richten ons op onze kerntaken en zijn duidelijk in de keuzes die we maken. We werken samen binnen de organisatie en buiten de organisatie met onze partners. We bieden een inspirerende werkomgeving waar ruimte is voor eigen initiatief en talent zich kan ontplooien. Door onze manier van werken zetten we onze krachten en middelen optimaal in voor de burgers in de provincie Utrecht.
Het domein LFO is mede verantwoordelijk voor het primaire proces van de provincie Utrecht. Het domein is binnen dit proces verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en uitvoering. Het gaat hierbij vooral om de uitwerking van de strategische agenda met de nadruk op de kerntaken Ruimtelijke ontwikkeling, Economie, Cultuur en Natuur. Daarnaast draagt de afdeling zorg voor de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van de omgevingsinformatie, bodem, water, milieu en landbouw. Op dit moment voeren we daartoe de volgende programma’s uit:

 • Agenda Vitaal Platteland
 • Nieuwe Hollandse Waterlinie
 • Recreatie om de Stad
 • Binnenstedelijke ontwikkeling
 • Omgevingswet
 • 100 jaar de Stijl
 • Gezonde Leefomgeving (Heathy Uban Living)
 • Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving

Team GIS

Team GIS betrekt omgevingsinformatie bij de kerntaken van de Provincie Utrecht. We zien omgevingsinformatie als integrator binnen de diverse ruimtelijke opgaven. We maken gebiedsgerichte benadering vanzelfsprekend en gebruik van nieuwe digitale instrumenten mogelijk. Dit vormt een basis om zaken meer proactief en doelen samen met maatschappelijke partners te realiseren. Team GIS bestaat uit een club enthousiaste, specialisten met een brede beleidsinhoudelijke kennis.

Wat ga je doen

De adviseur is een zeer ervaren GIS-specialist die namens team GIS verantwoordelijk is voor de omgevingsinformatie vanuit een cluster van meerdere beleidsvelden (bodem, water, mobiliteit, economie, recreatie, cultuurhistorie, etc.). Vanuit deze rol coördineert en adviseert hij/zij bij programma’s, projecten op inhoud en medewerkers niveau op het gebied van omgevingsinformatie. Behalve het adviseren en coördineren zal de adviseur op bepaalde taken ook hands-on uitvoeren.

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Je vertaalt landelijke ontwikkelingen op het gebied van omgevingsinformatie naar de praktijk binnen de eigen provincie, door implementatietrajecten te formuleren, de uitvoering ervan binnen de beleidsprocessen van de provincie (intern en extern) te coördineren en voorstellen te doen voor nieuwe werkprocessen. Je adviseert over optimalisatie van uitvoerings- en beleidsprocessen door middel van informatieanalyse en het koppelen van omgevingsinformatiestromen. Hierbij is de provinciale geo-informatiearchitectuur altijd kaderstellend. Daarnaast adviseer en informeer je management, directie en bestuur met betrekking tot omgevingsinformatiemanagement. Je adviseert aan en stemt af met interne en regionale partners (zoals interprovinciaal, Geonovum, PPGEO) over, standaarden, informatiemodellen en werkafspraken binnen het betreffende vakgebied.
 • Het aantal digitale toepassingen neemt steeds verder toe. Je legt het geo-applicatielandschap vast en bewaakt het conform de geo-informatiearchitectuur. Daarnaast ben je specialist en vraagbaak voor het team op het gebied van de meest recente, gangbare GIS software, webomgevingen (ArcGIS, ArcGISServer) en Flamingo (Flash), standaarden (oa WMS/WFS), webstandaarden (xml, html, gml), metadata (oa ISO), informatiemodellen (oa NEN3610, IMRO, IMGEO) en INSPIRE. Je zorgt zelfstandig voor een effectieve en efficiënte aansluiting en implementatie van digitale ontwikkeling op beleidsontwikkeling.
 • Je stuurt medewerkers uit het team functioneel en operationeel aan op vakinhoudelijk gebied, waarbij concerndoelen zoals de strategische agenda een richtlijn vormen voor prioritering van de werkzaamheden. Je hebt inzicht in maatschappelijke en politieke vakinhoudelijke ontwikkelingen.

Wat verwachten wij

Functie-eisen

 • WO werk- en denkniveau;
 • Spreekt en schrijft vloeiend Nederlands;
 • Afgeronde opleiding in Geo-informatie;

Kennis van en ervaring met;

 • Technisch inhoudelijke GIS kennis: kennis van de meest recente, gangbare GIS software, standaarden en web-omgevingen en Flamingo, meta-data en informatiemodellen. Specialistische kennis van geo-architectuur en het geo-applicatielandschap van de provincie, plus de aansluiting daarvan op interprovinciale en landelijke geo-architecturen;
 • Inhoudelijke kennis: kennis van, inzicht in, ervaring met het ontwikkelen van (wettelijke) de primaire opgaven en ketenprocessen van de provincie, zoals bijvoorbeeld basisregistraties, Omgevingswet (in wording), Mobiliteitsplan en de Digitale keten natuur. Kennis van de primaire opgaven en beleidsprocessen van de provincie, in het bijzonder van de wettelijke omgevingsaspecten.
 • Strategische kennis: vaardigheid in het coördineren van projectgroepen met verschillende disciplines en (belangen)organisaties ten behoeve van de beleidsontwikkeling en in het leiden van projecten met verschillende disciplines en (belangen)organisaties ten behoeve van de beleidsuitvoering. Vaardigheid in het bedenken van creatieve, doelmatige en haalbare oplossingen voor complexe omgevingsinformatievraagstukken

Functiewensen

A. Persoonlijke eigenschappen

 • Durf
 • Samenwerken
 • Flexibel
 • Innovatief handelen
 • Inspirerend

B. Vaardigheden

 • Adviseren
 • Besluiten nemen
 • Inlevingsvermogen
 • Resultaatgericht handelen
 • Netwerkvaardigheden
 • Overtuigen

C. Kennis

 • Visie en Strategie op omgevingsinformatie (waar gaan we heen als digitale overheid)
 • Plannen en organiseren

Een assessmentonderzoek en casus kan deel uitmaken van de procedure.

Wat bieden wij

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal €4.636, 33  bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 11). De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van ca. 20%. Je beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. De provincie Utrecht hecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé en kent een ruime ATV regeling. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met  een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om op deze functie te solliciteren.

Contactinformatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jordan Krancher, Teamleider GIS,  telefoon (030) 258 3305. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Sana Nour Eddin,  adviseur werving & selectie en mobiliteit, telefoon (030) 258 2679 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl.

Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan voor 27 november 2017.

Externe kandidaten verzoeken wij te reageren via www.werkenbijprovincieutrecht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 


 

Voor Domein Leefomgeving, Team GIS is de Provincie Utrecht op zoek naar een:

Coördinerend GIS-specialist
40 uur, onbepaalde tijd

 

Wie zijn wij

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Domein LFO draagt bij aan een aantrekkelijk en vitaal stedelijk en landelijk gebied. Een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving is ons doel. Wij zorgen voor een duurzaam beleid waarbij de kwaliteiten van de provincie geborgd zijn en er ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. We verbinden de opgaves voor werken, wonen, natuur en ontspannen met elkaar om te komen tot hoogwaardige oplossingen in beleid en uitvoering. We richten ons op onze kerntaken en zijn duidelijk in de keuzes die we maken. We werken samen binnen de organisatie en buiten de organisatie met onze partners. We bieden een inspirerende werkomgeving waar ruimte is voor eigen initiatief en talent zich kan ontplooien. Door onze manier van werken zetten we onze krachten en middelen optimaal in voor de burgers in de provincie Utrecht.
Het domein LFO is mede verantwoordelijk voor het primaire proces van de provincie Utrecht. Het domein is binnen dit proces verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en uitvoering. Het gaat hierbij vooral om de uitwerking van de strategische agenda met de nadruk op de kerntaken Ruimtelijke ontwikkeling, Economie, Cultuur en Natuur. Daarnaast draagt de afdeling zorg voor de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van de omgevingsinformatie, bodem, water, milieu en landbouw. Op dit moment voeren we daartoe de volgende programma’s uit:

 • Agenda Vitaal Platteland
 • Nieuwe Hollandse Waterlinie
 • Recreatie om de Stad
 • Binnenstedelijke ontwikkeling
 • Omgevingswet
 • 100 jaar de Stijl
 • Gezonde Leefomgeving (Heathy Uban Living)
 • Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving

Team GIS

Team GIS betrekt omgevingsinformatie bij de kerntaken van de Provincie Utrecht. We zien omgevingsinformatie als integrator binnen de diverse ruimtelijke opgaven. We maken gebiedsgerichte benadering vanzelfsprekend en gebruik van nieuwe digitale instrumenten mogelijk. Dit vormt een basis om zaken meer proactief en doelen samen met maatschappelijke partners te realiseren. Team GIS bestaat uit een club enthousiaste, specialisten met een brede beleidsinhoudelijke kennis.

Wat ga je doen

De coördinator is een GIS-specialist die binnen team GIS verantwoordelijk is voor de omgevingsinformatie vanuit een of meerdere beleidsvelden (bodem, water, milieu, economie, recreatie, cultuurhistorie, etc.). Vanuit deze rol zorgt hij/zij voor advisering, registratie en beschikbaar stellen van omgevingsinformatie. De specialist voert deze werkzaamheden zelfstandig uit, maar voert ook regie op opdrachten en projecten en stuurt daarbij de werkzaamheden die deels door anderen worden uitgevoerd aan.

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 • inwinnen, beheren, presenteren (via intranet, internet of analoog) en leveren van geo-informatie;
 • uitvoeren van geo-informatieanalyses met GIS;
 • in overleg treden met inhoudelijk verantwoordelijke over het gebruik van geo-informatie in (beleids-)processen;
 • inventariseren en registreren van de informatiebehoefte van de afnemer of de organisatie op het gebied van geo-informatievoorziening en dit vertalen in een eindproduct;
 • analyseren van probleemstellingen op de toegevoegde waarde van het gebruik van geo-informatie en het ondersteunen van (innovatieve) oplossingen hiervoor;
 • beoordeelt de kwaliteit van geo-informatie vanuit de processen en onderneemt actie als deze niet voldoet;
 • je neemt zelfstandig deel aan projecten;
 • je neemt beslissingen bij het ontwikkelen van methoden om geo-informatie toegankelijk te maken voor gebruikers en/of bij het uitvoeren van geo-informatieanalyses met GIS;
 • je voert je werkzaamheden uit binnen de kaders die gesteld zijn op het gebied van omgevingsinformatiemanagement en de kaders die gelden binnen het team.

Wat verwachten wij

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Spreekt en schrijft vloeiend Nederlands;
 • Afgeronde opleiding in geo-informatie;

Kennis van en ervaring met;

 • Geo-informatieanalyse;
 • Informatiemanagement;
 • GIS software (ArcGIS) voor editing, analyse, beheer en presentatie;
 • Geo-informatie in databaseomgevingen;
 • Geo-informatie in web-omgevingen;
 • OGC-standaarden (WMS/WFS) en metadata (ISO);
 • Informatiemodellen (bijv. IMRO, IMNa) en geo-basisregistraties;
 • 3D data en toepassingen is een pre;
 • Het automatiseren van analyses en beheertaken door middel van modellen of scripts (Python, Modelbuilder, ArcGIS Interoperability Extention);
 • Kennis van de behoefte aan concern brede informatie en het concern brede informatieassortiment;
 • Inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur en de provinciale organisatie;
 • Kennis van de beleidsterreinen van de provincie Utrecht en van de daaraan gerelateerde wet- en regelgeving is een pre;

Functiewensen

A. Persoonlijke eigenschappen

 • Lef
 • Effectief communicatief
 • Flexibel
 • Gestructureerd
 • Inspirerend

B. Vaardigheden

 • Adviseren
 • Besluiten nemen
 • Inlevingsvermogen
 • Resultaatgericht handelen
 • Probleemanalyse
 • Coöperatief gedrag

C. Kennis

 • Visie en Strategie op omgevingsinformatie (waar gaan we heen als digitale overheid)
 • Fysieke Domein (Landelijk gebied: thema’s als RO, bodem, grondzaken zijn bekend terrein)

Een assessmentonderzoek en een casus kunnen deel uitmaken van de procedure.

Wat bieden wij

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal €3.965, 33  bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 10). De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van ca. 20%. Je beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. De provincie Utrecht hecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé en kent een ruime ATV regeling. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met  een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om op deze functie te solliciteren

Contactinformatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jordan Krancher, Teamleider GIS,  telefoon (030) 258 3305. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Sana Nour Eddin, adviseur werving & selectie en mobiliteit, telefoon (030) 258 2054 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl. Externe kandidaten kunnen reageren via www.werkenbijprovincieutrecht.nl

Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan voor 27 november 2017.

Interne kandidaten verzoeken wij te reageren via het Atrium. Regionale kandidaten kunnen reageren via www.werkeninhethartvannederland.nl

Externe kandidaten verzoeken wij te reageren via www.werkenbijprovincieutrecht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs ges